Η σωστή ρύθμιση του βάρους από την παιδική ηλικία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην ομαλή εξέλιξη της υγείας και της εμφάνισης του ατόμου. Στο ειδικό τμήμα παιδικής παχυσαρκίας, ειδικοί επιστήμονες παρακολουθούν και κατευθύνουν τη διατροφή παιδιών και εφήβων με στόχο τη σωστή τους ανάπτυξη για να αντιμετωπιστούν ή να αποφευχθούν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία. 

 
 

Copyright @ Mediconcept 2014.  All rights reserved.
Design by anodosdc. Developed by iSPIRAL